Claims

Er kunnen diverse redenen zijn om een claim in te dienen. Denk aan privacy schending, contractbreuk, mededinging, faillissementen, insolventie of zakelijk onrechtmatig handelen. Vaak is er een flinke financiering nodig voor dit proces, maar niet iedereen is in staat om de claim voort te zetten. Dit kan zijn vanwege financiële redenen of het niet beschikken over de juiste middelen. CCLP springt daarom in met procesfinanciering.

Een claim indienen bij CCLP

Men kan een claim indienen bij CCLP wanneer de vordering minstens €1.000.000,- bedraagt. Een claim expert bekijkt daarbij of deze partij jurisdictie binnen Nederland of West-Europa heeft en wat de gronden voor opeisbaarheid zijn. Er wordt namelijk gekeken of er geloofwaardig documentair bewijs tegen de partij op te vragen en te controleren is. Zonder geloofwaardig bewijs van een terechte vordering kan CCLP geen sterke case opbouwen. Tot slot is het van groot belang dat de gedaagde over voldoende vermogen beschikt, waardoor de zaak ook daadwerkelijk uitwinbaar wordt.

Het proces van een geaccepteerde claim

Zodra de claim geaccepteerd is, buigen claim experts zich over de vordering. Deze worden grondig geanalyseerd en wanneer deze akkoord is worden er fondsen beschikbaar gesteld voor de procesfinanciering. In ruil voor de procesfinanciering van de claim, ontvangt CCLP het recht op een vooraf overeengekomen percentage van de uitkomst van het proces.

Met wie krijgt de cliënt te maken?

Wanneer de claim geaccepteerd is door CCLP, zijn er een aantal pionnen in het veld die de cliënt bijstaan in het proces. Niet alleen het eigen team van claim experts, maar ook zeer ervaren advocaten zijn betrokken. In veel gevallen zal dit de advocaat van de cliënt zelf zijn, omdat zij immers bekend zijn met de voorgeschiedenis. Daarnaast stellen wij ook een accountmanager aan voor alle verantwoordelijkheden rondom communicatie met de cliënt, procedure betrokkenen en advocaten.

Neem contact op

Wilt u meer informatie over procesfinanciering? Neem dan contact op middels ons contactformulier. Wij nemen dan spoedig contact met u op.

Neem contact op

Laat een bericht achter of bel ons op +31 85 130 7584